Winkelwagen
No items added.
close
Bénéficiez d'une remise de 1% supplémentaire pour toute commande passée sur le web
Navigation
Taal

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBSHOP

 

Artikel 1: Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van de partijen die betrokken zijn bij de verkoop van de producten van de website te definiëren. Deze gelden voor online verkoop op Europees grondgebied, met uitsluiting van elk ander document zowel voor de particulier als voor de vakman. De aankoop van een goed of dienst via deze site houdt een volledige aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden in. De verkoop kan in het Frans en het Nederlands worden gesloten.


Artikel 2: Producten / Prijs

1) Producten:

De producten die te koop zijn aangeboden door de verkoper gelden voor de dag van raadpleging door de gebruiker, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Elk product wordt vergezeld van een beschrijving van de leverancier. De foto's in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen afwijken van een perfecte overeenkomst met het product, met name ten aanzien van kleur. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Indien, en ondanks alle inspanningen, een deel of alle voorwerpen niet beschikbaar zijn, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen via e-mail en de mogelijkheid bieden om te kiezen tussen wachten of de bestelling kosteloos te verwijderen. Beschikbare voorwerpen worden normaal afgeleverd.

 

2) Prijs:

De prijzen zijn aangegeven in euro's en geldig in alle landen van de eurozone. Ze houden rekening met eventuele kortingen en de BTW van toepassing op de datum van de bestelling. De toepasbare prijs is die die van kracht is op het moment van de bevestiging van de bestelling.

 

3) De verzendkosten bedragen:

- € 8,5 inclusief BTW voor België en 15 € inclusief BTW voor Nederland en Luxemburg voor verpakkingen met een maximale afmeting van 120x60x50 cm en 31kg maximum.

- Een supplement van € 6,5 inclusief BTW voor een verpakking van maximaal 240x60x50cm. en 31kg. - Een supplement van 20 € inclusief BTW zal worden toegevoegd voor een verpakking van 50x100x180 cm tot 240x100x180 cm en maximum 50kg.

- € 50 inclusief BTW voor België en 70 € inclusief BTW voor Nederland en Luxemburg, op een palet van maximum  L120xl100xH200 cm en een maximaal gewicht van 1000 kg.

Kortingen op transportkosten worden toegepast volgens het bedrag van de bestelling, gaat daarvoor naar de simulatie tool die zich in het winkelwagentje bevindt.

 

Art. 3 - Bevestiging en validatie van de bestelling:

 

De koper, die een product of dienst wenst te kopen moet:

- zijn persoonlijke gegeven invullen en zijn klantennummer geven indien van toepassing.

- het online bestelformulier invullen met vermelding van alle referenties van de geselecteerde producten of diensten;

- de bestelling bevestigen na het nakijken van deze;

- de bestelling betalen;

- de bestelling en betaling bevestigen.

 

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden, de erkenning ze zorgvuldig gelezen te hebben en het afzien van de eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle vastgelegde gegevens en de bevestiging gelden als bewijs voor de transactie. De bevestiging dient als ondertekening en acceptatie van de transacties. De verkoper zal per e-mail de bestelling bevestigen.

 

 

Art. 4 - Levering

 

 1.        Bestellingen die via onze website (www.debrysa.be) geplaatst werden, kunnen enkel worden geleverd in de volgende landen; België, Nederland en Luxemburg. Voor alle andere landen, moet een offerte worden gedaan via e-mail met de referentie van de gewenste producten. Een aanbod wordt verstuurd met de transportkosten en de gemiddelde levertijd. De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het afleveradres dat aangegeven is door de koper. Vanaf dat moment is de koper verantwoordelijk voor alle risico's. De vertraging in de levering kan in geen geval leiden tot de annulering van de bestelling.
 2.        Levering binnen 1-2 werkdagen na verzending.
  In geval van afwezigheid:
  U was afwezig toen onze chauffeur zich bij u thuis meldde? In dit geval zal u in uw brievenbus een kaart met een tracking-nummer van uw bestelling vinden, of de vermelding dat uw pakket bij uw buren werd afgeleverd. Als dit niet het geval is, zal het vakje met onze leveringkeuze aangekruist staan: een DHL Parcelshop in uw buurt of een nieuwe levering aan huis op de volgende werkdag. Op de website van de leveringdienst kunt u een andere optie voor de levering kiezen. Voer het tracking-nummer van uw zending en uw postcode in en maak uw keuze vóór 22.30 uur.
  Haal uw pakket in een andere DHL Parcelshop. Wilt u uw pakket afhalen in een andere DHL Parcelshop? U kunt kiezen uit vijf DHL Parcelshops in de buurt van het oorspronkelijke verzendadres. Wanneer uw pakket voor u klaar ligt in het DHL Parcelshop van uw keuze, krijgt u een bericht via e-mail.
  Het plannen van een nieuwe levering aan huis. Kies deze optie als u een nieuw levering thuis wenst binnen 7 kalenderdagen. Geef de dag van uw keuze aan. Indien beschikbaar, kunt u ook kiezen voor een levering 's avonds of op zaterdag.

  We doen al het mogelijke om de leveringstermijnen na te komen en we geven geen vergoeding voor vertraging.

 

 1.        Ontvangst van de bestelling

De klant is verantwoordelijk voor de ontvangst en het nakijken van de bestelling. Hij/zij moet een missend of beschadigd artikel aan de leverdienst melden. De klant moet ons bedrijf hiervan zo snel mogelijk op de hoogte houden. Indien dit niet gebeurt, kunnen we geen aanspraak maken op onze rechten bij het transportbedrijf dat voor de levering verantwoordelijk is, en heeft de koper geen recht op vergoeding voor dit ongemak.

 

Art. 5 – Herroepingrecht


De consument beschikt over een bedenktijd van veertien kalenderdagen om op eigen kosten de bestelde waren terug te sturen zonder boete en zonder opgave van de redenen. Deze termijn gaat in op de dag na de dag van levering van de bestelling. Voor goederen die uit opeenvolgende leveringen bestaan, begint de wachttijd te lopen na de eerste levering.
Dit herroepingrecht geldt niet voor de vakmannen.
Als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal de koper worden terugbetaald binnen dertig dagen na de intrekking, voor zover de betaling al uitgevoerd werd.
De koper heeft geen herroepingrecht voor contracten die bestaan uit goederen die volgens de specificaties van de koper gemaakt werden, of die duidelijk gepersonaliseerd zijn of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of in geval van levering van audio, video of computer software die reeds door de koper geopend werden, of bij levering van kranten, tijdschriften en magazines.

 

Art. 6 - Betaling

 

Iedere bestelling impliceert een bijdrage aan de verzendingskosten zoals in artikel 2. vermeld. Worden enkel geaccepteerd als betaalmiddel: overschrijving of PayPal.

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot volledige betaling van de bestelling door de koper. Iedere klant moet de overeengekomen betalingstermijnen van onze zakelijke relatie respecteren, zij het voor de toonbank of op onze website.

Uitzonderingen:

- Bij de toonbank kan een borgsom worden verlangd wanneer een artikel in de bestelling niet op voorraad is. Het saldo zal worden betaald bij afhaling in de winkel.

- Bij het bestellen op onze website vragen wij volledige betaling vóór verzending of de afhaling van de bestelling.

 

Voor elke factuur die niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente van 1% per maand gerekend worden.
In geval het krediet van de koper niet voldoet, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van een bestelling, te eisen dat de afnemer de garantie levert die we nodig achten voor de goede uitvoering van de verbintenissen.
De weigering om hieraan te voldoen, geeft ons het recht om de gehele of een deel van de markt te annuleren. In geval van niet-betaling van de facturen binnen 30 dagen na de vervaldag, zullen deze worden verhoogd met 15% met een minimum van € 125,00, als schadevergoeding en vaste rente volgens overeenkomst voor schade als gevolg van de vertraagde uitvoering van de betalingsverplichting en ongeacht de contractuele rente van 12% per jaar als voorvermeld.
In geval van betwisting, worden de Belgische wet en de rechtbank van Dinant bevoegd.
Niet-betaling van een factuur op de vervaldag geeft het volste recht op de verschuldiging van alle andere facturen, ook als deze nog niet vervallen zijn.

 

Art. 7 - Garantie

 

De garantie geldt voor alle klanten die goederen kopen voor eigen gebruik en niet voor vakmannen. De wettelijke garantie kan worden ingeroepen als de niet-naleving binnen 2 jaar na levering van de goederen wordt vastgesteld. De wettelijke garantie zou dan ingaan vanaf de levering van de goederen. Als de vaststelling gemaakt wordt meer dan zes maand na levering, moet de consument het bestaan van niet-naleving bewijzen op het moment van levering. Zodra de consument de niet-naleving van het goed vaststelt, moet hij de verkoper er zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen .

1. De wet heeft geen tijdstip om een storing te melden opgeven, maar het contract kan het termijn beperken, maar niet onder 2 maand.

2. In principe heeft de klant een jaar tijd om te handelen vanaf de vaststelling van het defect.

 

De vakman heeft daarentegen en minimale garantie van 1 jaar, maar zoals de particuliere klant, kan hij genieten van de uitgebreide garantie bij enkele fabrikanten. Hiervoor moet een registratie gebeuren bij deze. Om te kwalificeren voor de wettelijke minimale garantie, zal het bewijs van aankoop getoond moeten worden. Als een uitbreiding van garantie gekocht is, moet deze worden gepresenteerd op het moment van aanvraag van herstelling. Als er geen bewijs van garantie wordt gegeven zal een schatting worden vastgesteld voor de herstelling en alle kosten zullen voor rekening van de klant zijn. De garantie geldt niet voor onderdelen of accessoires als de storing het gevolg is van misbruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtage.

 

Art. 8 - Bescherming van persoonsgegevens.

Het doorgeven van persoonsgegevens in het kader van de verkoop op afstand, die nodig zijn voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het bereiden van facturen is verplicht. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Het gebrek aan informatie impliceert de automatische verwerping van de bestelling. De koper kan te allen tijde toegang krijgen tot de gegevens en wijzigingen toepassen, door een brief of mail te sturen met een kopie aan beide zijden van zijn identiteitskaart. Aanvullende informatie met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139 B-1000 Brussel.

 

Art.9 - Intellectuele eigendom

 

Alle elementen van deze website zijn en blijven onze exclusieve intellectuele eigendom. Niemand mag elementen van deze site (software, beelden of geluiden) reproduceren, gebruiken, opnieuw aanbieden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk. Ook een link of hyperlink is ten strengste verboden zonder een uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

Art.10 - Diversen

 

1)      Overmacht: De verkoper is niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen in verband met dit contract, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een geval van overmacht, waaronder de aanwezigheid van computervirussen, in geval van een storing of gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten en het vervoer en / of communicatie, overstroming, brand ... Zullen worden beschouwd als overmacht, gebeurtenissen die voldoen aan de criteria die door de jurisprudentie zijn vastgelegd.

2)      Gedeeltelijke ongeldigheid
Indien één of meer bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden ongeldig verklaard zijn of als zodanig aangegeven onder enige wet of regelgeving of na een definitieve beslissing door een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen geldig blijven.

3)      Volledige overeenkomst:
Deze algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die aan de koper gestuurd wordt, vormen een contractuele verplichting tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zijn de verkoopvoorwaarden doorslaggevend.

4)      Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbanken:
de algemene verkoopvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen de verkoper en de koper zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van de verkoper, met uitzondering van dwingende bepalingen van openbare orde, bevoegd. Elke bestelling voor een product dat wordt aangeboden op de site vereist het lezen en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden.

 

 

"De consument heeft het recht om het bedrijf te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen veertien kalenderdagen vanaf de datum van levering van het goed of de afsluiting van de dienst "

 

 

 

 

 

 

Standard Formulier voor herroeping

Herroepingrecht

De consument heeft het recht zich terug te trekken uit deze overeenkomst zonder opgave van redenen, binnen veertien kalenderdagen.

Het herroepingrecht gaat uit vanaf ........................................ (In te vullen door de handelaar alvorens hij het formulier aan de consument geeft).

Indien de consument dit formulier niet heeft ontvangen, loopt de wachttijd vanaf het moment dat de consument alle informatie ontvangt, maar vervalt in ieder geval na één jaar en veertien kalenderdagen.

Indien de consument alle benodigde informatie niet ontvangt, loopt de wachttijd vanaf het moment dat de consument die informatie ontvangt, maar vervalt in ieder geval na drie maanden en veertien kalenderdagen.

Om zijn herroepingrecht uit te oefenen, zal de consument zijn besluit zich terug te trekken in kennis stellen door middel van een "duurzame drager" (bijvoorbeeld schriftelijk per post, e-mail) geadresseerd aan de naam en het adres van de handelaar hieronder aangegeven. De consument kan, indien gewenst, gebruik maken van dit formulier. Indien de consument zijn herroepingrecht uitoefent, is hij niet verplicht om een vergoeding te betalen. Afgezien van het herroepingrecht, kunnen de nationale wetgevingen inzake contracten rechten van de consument,voorzien, bijvoorbeeld het recht om het contract te annuleren indien bepaalde informatie niet is bekendgemaakt.

 

Verbod op vooruitbetalingen

 

Tijdens de wachttijd, is iedere vorm van vooruitbetaling door de consument verboden. Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals met name de betaling, verstrekking van garanties, reservering van geld op rekeningen, uitdrukkelijke erkenning van schulden. Het is niet enkel de betaling aan de handelaar, maar ook aan derden.

 

  

 

Officiële kennisgeving van herroepingrecht

Aan ................................................................................................................................................... .................................
(Naam en adres van de handelaar) (*)

Ik / wij (**) ondertekende meldt/melden mijn / onze (**) herroeping uit het contract:

Datum van het contract (*) ......................................................

Naam / consument (en) (**) .................................................................................................................. .............
...................................................................................................................................................... .................................... ..

Adres (s) / consument (en) (***) ...................................................................................................... ......... ..
...................................................................................................................................................... .................................... ..

Handtekening / consument (en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) (***)Datum (***)(*) In te vullen door de handlaar alvorens hij het formulier aan de consument geeft.
(**) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(***) In te vullen door de consument(en) als dit formulier wordt gebruikt voor herroeping uit het contract.